Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2985/10-4-2019 αποφάσισε ότι το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής πληροί τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας των αποφοίτων του.

Το ΠΠΔΕ θα χορηγείται ταυτόχρονα με την λήψη πτυχίου στους φοιητές-τριες οι οποίοι-ες κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών επιλέγουν και παρακολουθούν με επιτυχία τα μαθήματα του “Κύκλου ΠΠΔΕ”.

Οι απόφοιτοι που έχουν κατοχυρώσει τα μαθήματα θα μπορούν να κάνουν αίτηση αποστέλλοντάς την στο email: info@csd.auth.gr.

Το Τμήμα Πληροφορικής για το ακαδ. έτος 2019-2020 δεν θα δεχτεί απόφοιτους για παρακολούθηση μαθημάτων του “Κύκλου ΠΠΔΕ”.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

από τη Γραμματεία του Τμήματος