ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΟΡΑΣΗ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΕΥΦΥΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ 3D ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (DRONES)

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΟΡΑΣΗ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΕΥΦΥΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ 3D ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (DRONES)

Ζητούνται υποψήφιοι διδάκτορες για έρευνα σε ανάλυση ψηφιακής εικόνας & βίντεο, δεδομένων RGB-D, νεφών 3D σημείων, χαρτών για μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV, drones) / τεχνητή όραση / μηχανική μάθηση / ευφυή κινηματογραφία / cooperative and autonomous robotics. Αφορά αποφοίτους Πανεπιστημιακών Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή συναφών και ισοτίμων σχολών. Εμπειρία σε επεξεργασία εικόνας/βίντεο, μηχανική μάθηση/νευρωνικά δίκτυα, τεχνητή όραση, προγραμματισμό σε MATLAB, C/C++ είναι επιθυμητή. Υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης.

Βιογραφικά/πληροφορίες: Καθηγητής Ιωάννης Πήτας, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ,

pitas@aiia.csd.auth.gr <mailto:pitas@aiia.csd.auth.gr>