Παρουσίαση διατριβής κ. Ι. Μαδεμλή

Την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, ώρα 09:00, στην Αίθουσα Η3 στον ημιώροφο του τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ., ο υποψήφιος διδάκτορας κος Ιωάννης Μαδεμλής θα υποστηρίξει τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

«Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης και Μηχανικής Όρασης για Ευφυή Ανάλυση Εικονοσειρών (Machine Learning and Computer Vision Methods for Intelligent Video Analysis)» που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Ι. Πήτα.

 

Συμβουλευτική Επιτροπή:

  • Ιωάννης Πήτας, Καθηγητής, Α.Π.Θ. (επιβλέπων)

 

  • Νίκος Νικολαΐδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Π.Θ.

 

  • Αναστάσιος Τέφας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Π.Θ.

 

Εξεταστική Επιτροπή:

  • Ιωάννης Πήτας, Καθηγητής, ΑΠΘ (επιβλέπων)

 

  • Νίκος Νικολαΐδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Π.Θ.

 

  • Αναστάσιος Τέφας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Π.Θ.

 

  • Κωνσταντίνος Κοτρόπουλος, Καθηγητής, Α.Π.Θ.

 

  • Αναστάσιος Ντελόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Π.Θ.

 

  • Χριστόφορος Νίκου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

  • Ιωάννης Κομπατσιάρης, Ερευνητής Α’ Βαθμίδας, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ)