Υποστήριξη διδακτορικης διατριβής κ. Ανδρ. Κοσματόπουλου

Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 18:00, στο Παράρτημα Καλαμαριάς, Εθνικής Αντίστασης 16, 2ος όροφος, Αίθουσα ΕΑ1, του τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ., ο υποψήφιος διδάκτορας κος Ανδρέας Κοσματόπουλος θα υποστηρίξει τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

«Διαχείριση Ιστορικής Πληροφορίας και Προτιμήσεων σε Μεγάλα Σύνολα Δεδομένων» που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Τσίχλα.

 

Συμβουλευτική Επιτροπή:

  • Τσίχλας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. (επιβλέπων)
  • Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
  • Απόστολος Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής  Καθηγητής Α.Π.Θ.

 

Εξεταστική Επιτροπή:

  • Τσίχλας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. (επιβλέπων)
  • Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
  • Απόστολος Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής  Καθηγητής Α.Π.Θ.
  • Γρηγόριος Τσουμάκας, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
  • Νικόλαος Σαμαράς, Καθηγητής ΠΑ.ΜΑΚ.
  • Λουκάς Γεωργιάδης, Αναπληρωτής  Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Χρήστος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών