Παρουσίαση Κατευθύνσεων 2017-2018

Η ενημέρωση των κατευθύνσεων για τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 23-2-2018  ώρα 12.00  στην αίθουσα (Η6 πρώην Β) στον ημιόροφο του κτιρίου Βιολογίας.