Παρουσίαση Μεταδιδακτορικής Έρευνας Καλλιόπης Κράβαρη

Την Τρίτη 16 Απριλίου 2019, ώρα 4:15, στην αίθουσα ΕΑ2 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Καλαμαριά, οδός Εθν. Αντιστάσεως 16, η μεταδιδάκτορας ερευνήτρια κα Καλλιόπη Κράβαρη θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της Μεταδιδακτορικής Έρευνας με θέμα:

“Βασισμένη στους ευφυείς πράκτορες διαχείριση αξιοπιστίας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων”

που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Ν. Βασιλειάδη.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος