Ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2016

Καλούνται οι φοιτητές που θα ορκιστούν στην ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 να καταθέσουν αιτήσεις ορκωμοσίας από την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 μέχρι και τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016.

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11.00π.μ.  στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

  1. Αίτηση
  2. βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος που να βεβαιώνει ότι δεν οφείλει κανένα σύγγραμμα ή βιβλίο
  3. το έγγραφο παράδοσης διπλωματικής εργασίας κατάλληλα συμπληρωμένο
  4. το βιβλιάριο σπουδών  (εφόσον υπάρχει)
  5. η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο)
  6. το βιβλιάριο υγείας (εφόσον υπάρχει)
  7. βεβαίωση διαγραφής από την φοιτητική εστία (εφόσον ο φοιτητής διαμένει στην εστία)
  8. το ερωτηματολόγιο αποτίμησης σπουδών κατάλληλα συμπληρωμένο

Αν δεν είναι δυνατή η αυτοπρόσωπη παρουσία στη γραμματεία του Τμήματος η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από τρίτο άτομο με εξουσιοδότηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι βαθμολογίες των φοιτητών που πρόκειται να ορκιστούν θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος  το αργότερο  μέχρι και την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι από 14 έως και 21 Νοεμβρίου 2016  δεν θα εκδίδεται κανενός είδους πιστοποιητικό για τους φοιτητές που θα ορκιστούν στην παραπάνω ημερομηνία. 

 

Από τη γραμματεία