Ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2017

Καλούνται οι φοιτητές που θα ορκιστούν στην ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 να καταθέσουν αιτήσεις ορκωμοσίας από την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 μέχρι και τη Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017.

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου 2017 και ώρα 12.30 μμ.  στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

  1. Αίτηση
  2. βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος που να βεβαιώνει ότι δεν οφείλει κανένα σύγγραμμα ή βιβλίο
  3. το έγγραφο παράδοσης διπλωματικής εργασίας κατάλληλα συμπληρωμένο
  4. το βιβλιάριο σπουδών  (εφόσον υπάρχει)
  5. η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο)
  6. το βιβλιάριο υγείας (εφόσον υπάρχει)
  7. βεβαίωση διαγραφής από την φοιτητική εστία (εφόσον ο φοιτητής διαμένει στην εστία)

Μετά την ανακήρυξή σας σε πτυχιούχος, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε το «Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Σπουδών» από την σελίδα της ΜΟΔΙΠ https://qa.auth.gr/student (οδηγίες για την συμπλήρωση μπορείτε να βρείτε εδώ)

Αν δεν είναι δυνατή η αυτοπρόσωπη παρουσία στη γραμματεία του Τμήματος η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από τρίτο άτομο με εξουσιοδότηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 10 Ιουλίου έως και την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 δεν θα εκδίδεται κανενός είδους πιστοποιητικό για τους φοιτητές που θα ορκιστούν στην παραπάνω ημερομηνία.