Ομιλία με θέμα «Recent Advances in Item-Based Recommendation Approaches»

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:00-19:00 στο Αμφιθέατρο ΙΙ στο κτίριο του ΚΕΔΕΑ θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα:

«Recent Advances in Item-Based Recommendation Approaches»

από τον κύριο Καρύπη Γεώργιο