Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Π.Μ.Σ.

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές που επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα σπουδών των τριών εξαμήνων θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στη γραμματεία και να ανανεώσουν την εγγραφή τους από 5-10-2006 μέχρι τις 24-10-2006.