Αναβολή κατατακτηρίων εξετάσεων

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ αναβάλλονται λόγω καταλήψεων στο Τμήμα.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μετά τις γιορτές, εφόσον σταματήσουν οι καταλήψεις.