Αναβολή κατατακτηρίων εξετάσεων 8ης και 10ης Δεκεμβρίου 2008

Ανακοινώνεται ότι αναβάλλονται οι κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ και διετούς φοίτησης της 8ης και 10ης Δεκεμβρίου 2008 στα μαθήματα της Ανάλυσης και του Προγραμματισμού αντίστοιχα.

Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζονται για την Ανάλυση η Δευτέρα 15-12-2008 και για τον Προγραμματισμό η Τετάρτη 17-12-2008.

Η ώρα και η αίθουσα διεξαγωγής των εξετάσεων παραμένουν οι ίδιες (18:00 – 21:00, αίθουσα C του Μαθηματικού Τμήματος).