Αλλαγή εξετάσεων «Μικροηλεκτρονικής» και «Ψηφιακών Ηλεκτρονικών»

Το μάθημα «Μικροηλεκτρονική» θα δοθεί την 1/10/2008 στην Αίθουσα Β του ημιορόφου και ώρα 9 π.μ. – 12 μ.μ.

Το μάθημα «Ψηφιακά Ηλεκτρονικά» θα δοθεί στις 2/10/2008 στην Αίθουσα Β του ημιορόφου και ώρα 9 π.μ. – 12 μ.μ.