Νέες δυνατότητες ενημέρωσης φοιτητών

Νέες δυνατότητες ενημέρωσης φοιτητών

Από το Κέντρο Ηλεκτρονικής ΔΙακυβέρνησης παρατίθεται η παρακάτω ανακοίνωση:

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας

Σας ενημερώνουμε ότι από τον Απρίλιο οι φοιτητές του ΑΠΘ, μέσω της νέας εφαρμογής για τους φοιτητές myAuth mobile app μπορούν, μεταξύ άλλων, να πληροφορούνται για:

  • τους βαθμούς των μαθημάτων τους,
    το πρόγραμμα του εξαμήνου και των εξεταστικών όπως είναι καταχωρημένο στην εφαρμογή class.auth.gr,
    τις ανακοινώσεις σας μέσω της της υπηρεσίας elearning.auth.gr.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους φοιτητές του και είναι διαθέσιμη στο Google Play Store για λειτουργικά android και στο App Store για λειτουργικά iOS.
Ήδη περίπου 10.000 φοιτητές την αξιοποιούν και στόχος μας είναι να αποτελέσει το βασικό εργαλείο προσωποποιημένης πληροφόρησης των φοιτητών του ΑΠΘ.

Με εκτίμηση

——————————————————-
Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση: 2310 999000
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: support@auth.gr
Δικτυακός τόπος: http://it.auth.gr
Facebook: itauth

https://it.auth.gr/el