ΕΠΕΙΓΟΝ-Νέες Θέσεις για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε εκτάκτως νέες θέσεις για Πρακτική μέσω ΕΣΠΑ για τη χρονική περίοδο Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2019. Σας παρακαλούμε να εκδηλώσετε ΑΜΕΣΑ ενδιαφέρον (email στο gtheocha@csd.auth.gr), ενώ παράλληλα αναζητήστε φορέα υποδοχής (ιδιωτικού τομέα) στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και διαβάστε τις διαδικασίες για πρακτική στο σύστημα της ΔΑΣΤΑ.