Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο ΑΠΘ η αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ.

από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής