Ανακοίνωση για τους φοιτητές/τριες στην κατηγορία των μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών-ολοκλήρωση διαδικασιών

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κατηγορία των μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών να επικοινωνήσουν με το Τμήμα προέλευσης τους και να ζητήσουν την βεβαίωση διαγραφής τους μέχρι την Τετάρτη 16/05/2018. Η βεβαίωση διαγραφής θα ζητηθεί και αυτεπάγγελτα από τις Γραμματείες των Τμημάτων προέλευσης.

Από Γραμματεία