Λογότυπο Τμήματος

Το Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ βρίσκεται στη διαδικασία αλλαγής του λογοτύπου του, με το οποίο θα προβάλλεται τόσο στην ιστοσελίδα του, όσο και σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Για το λόγο αυτό καλεί τους φοιτητές και τους απόφοιτους του, που έχουν έμπνευση, μεράκι, ταλέντο στις γραφιστικές τέχνες και θα ήθελαν να είναι αυτοί που θα έχουν σχεδιάσει το επίσημο λογότυπο του Τμήματος τους, να στείλουν τα σχέδια τους μέχρι τις 7/5/2017 στις διευθύνσεις: dvrakas@csd.auth.gr και peana@csd.auth.gr. Τα σχέδια θα κριθούν από την Επιτροπή Προβολής του Τμήματος και θα τεθούν σε ψηφοφορία στους φοιτητές μας. Ο δημιουργός του σχεδίου που θα επιλεχθεί θα βραβευτεί σε επόμενη εκδήλωση του Τμήματος.