Υποτροφίες του Κληροδοτήματος Γ. Βάρκα

Σας ενημερώνουμε για την πρόσκληση χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών του κληροδοτήματος Γ. Βάρκα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ