Υποτροφίες του Κληροδοτήματος “Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη”

Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε υποτροφία του Κληροδοτήματος “Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη” από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Αίτηση

Υπέυθυνη Δήλωση

Προκήρυξη