Υποτροφίες για γυναίκες

Η συνεχιζόμενη υπο-εκπροσώπηση των γυναικών σε πολλούς τομείς, και ιδιαίτερα στα υψηλότερα αξιώματα, αποτελεί τη βάση πολλών υποτροφιών για γυναίκες που προσφέρονται από ιδρύματα και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.
Σκοπός των υποτροφιών είναι η δυνατότητα συνέχιση των σπουδών (Master’s degree ή PhD) είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε γυναίκες στις περιοχές πληροφορικής και ηλεκτρολόγων μηχανικών.
Για περισσότερες πληροφορίες (κρίσιμες ημερομηνίες & χρήματα) εδώ.