Υποτροφία του Κληροδοτήματος Λαμπρινής-Λίνας Αθανασούλα

Σας ενημερώνουμε για την πρόσκληση χορήγησης δύο (2) υποτροφιών του κληροδοτήματος Λαμπρινής-Λίνας Αθανασούλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ