Υποτροφία κληροδοτήματος Κων/νου Παπαϊωάννου

Σας ενημερώνουμε για την πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας του κληροδοτήματος Κων/νου Παπαϊωάννου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.