Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του ΑΠΘ

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του ΑΠΘ.