Ημερίδα: Κατάσταση φοίτησης και ακαδημαϊκές επιδόσεις φοιτητών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και προτάσεις αντιμετώπισης των δυσκολιών που συναντούν

Το Παρατηρητήριο  Φοιτητών  Ευαίσθητων  Κοινωνικών  Ομάδων  διοργανώνει

Ημερίδα στο πλαίσιο της Φοιτητικής Εβδομάδας με θέμα:

Κατάσταση φοίτησης και ακαδημαϊκές επιδόσεις φοιτητών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και προτάσεις αντιμετώπισης των δυσκολιών που συναντούν.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση  και εδώ το Πρόγραμμα  της Ημερίδας .