Εξετάσεις Ελληνικής Γλώσσας για Αλλοδαπούς Φοιτητές

Ανακοινώνεται από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ ότι οι εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου 2014 στην ελληνική γλώσσα των αλλοδαπών φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ