Πρόγραμμα Μαθημάτων Ελληνικής Γλώσσας Εαρινού Εξαμήνου

Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με το πρόγραμμα μαθημάτων της Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς φοιτητές

Ανακοίνωση