Το Πρόγραμμα “Δικτυωθείτε”

Το πρόγραμμα “ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ” αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και έχει σκοπό την εξοικείωση 50.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με την ψηφιακή οικονομία, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει το Διαδίκτυο και γενικότερα, την παρακίνηση των επιχειρηματιών για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Η εκπαίδευση των επιχειρήσεων θα γίνει από τους Συνεργάτες Υποστήριξης & Καθοδήγησης (Σ.Υ.Κ.), οι οποίοι θα επιλέγονται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ και θα εκπαιδεύονται στο σχετικό αντικείμενο.

Αιτήσεις για ΣΥΚ μπορούν να υποβάλλουν κατά προτεραιότητα όλοι οι άνεργοι πτυχιούχοι, και επίσης οι τελειόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, καθηγητές πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης, απόφοιτοι ΙΕΚ, κλπ.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 31/1/2002