Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων εκλογής Προέδρου Τμήματος Πληροφορικής

Σήμερα 21.10.2015, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διεξαχθείσες με ηλεκτρονική ψηφοφορία εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Επί συνόλου 29 καθηγητών και λεκτόρων του Τμήματος, ψήφισαν 28 καθηγητές και λέκτορες.
Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων ανήλθε σε 26 και των λευκών σε 2.

Ο υποψήφιος έλαβε:
Ιωάννης Βλαχάβας, 26 ψήφους: ποσοστό 100% επί των έγκυρων ψήφων.

Συνεπώς ο καθηγητής κ. Ιωάννης Βλαχάβας, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία 100% των έγκυρων ψήφων, εκλέχτηκε Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, με θητεία από 1.11.2015 έως 31.8.2017.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής

Νικοπολιτίδης Πέτρος, επικ. καθηγητής
Νικολαϊδης Νικόλαος, επικ. καθηγητής
Τσουμάκας Γρηγόριος, επικ. καθηγητής