Σχετικά με ανάδειξη του εκπροσώπου φοιτητών στο Συμβούλιο του ΑΠΘ

Δείτε το σχετικό έγγραφο που αφορά την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του ΑΠΘ.