Εξέταση του μαθήματος Αγγλικών

Έπειτα από ενημέρωση της διδάσκουσας κας Ζαφείρη Μακρίνας σας ενημερώνουμε

ότι οι εξετάσεις του Μαθήματος Αγγλικών NGE-06-04 το οποίο έχετε συμπεριλάβει στην δήλωσή σας

θα πραγματοποιηθούν στις 20/6/2019 ημέρα Πέμπτη ώρες 08.00-11.00 στην αίθουσα Δ31 και στο

κεντρικό Αμφιθέατρο της Σ.Θ.Ε (Εμπειρίκος)

Από την Γραμματεία