Πληροφορίες για υποψήφιους Κατατακτήριων Εξετάσεων του Τμήματος

Ανακοινώνεται, ότι η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της αριθμ. 264/25-5-2016  αποφάσισε, σύμφωνα με το Ν.3185/2013 και την Υ.Α. αριθμ. Φ1/192329/Β3/16-12-2013, την κατάταξη πτυχιούχων  Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,  υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδ. έτος 2016-2017  κατόπιν εξετάσεων.

Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο και οι πτυχιούχοι ΤΕΙ – υπερδιετούς και διετούς στο Α΄ εξάμηνο.Τα εξεταστέα μαθήματα και η ύλη  για τις κατατακτήριες εξετάσεις είναι εδώ.