Αποτελέσματα Erasmus+ Σπουδές ακαδ. έτους 2017-2018-2η Υπενθύμιση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  τα αποτελέσματα για τη δράση Erasmus+ Σπουδές ακαδ. έτους 2017-2018    (https://eurep.auth.gr/el/node/1010)