Αποτελέσματα Erasmus+ Σπουδές ακαδ. έτους 2017-2018

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  τα αποτελέσματα για τη δράση Erasmus+ Σπουδές ακαδ. έτους 2017-2018 (https://eurep.auth.gr/el/node/1010 ).
 
Να σας ενημερώσουμε, επίσης, ότι, εφόσον προκύψει πρόσθετη χρηματοδότηση από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ, το Γραφείο θα προχωρήσει  στη διάθεση  περισσότερων θέσεων χρηματοδότησης ανά Τμήμα βάσει της προαναφερόμενης κατανομής, ενώ σε περιπτώσεις ακυρώσεων από φοιτητές του Τμήματός , θα διαθέσουμε το προβλεπόμενο ποσό στον αμέσως επόμενο στην ακαδημαϊκή κατάταξη φοιτητή.