Διαχειριστικά Χρήματα από το Πρόγραμμα Erasmus Mundus –ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου Αρ. 34242/15-6-2014, η οποία αφορά στις εισφορές από το πρόγραμμα ERASMUS MUNDUS, διατίθεται ποσό για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο Τμήμα Πληροφορικής αντιστοιχεί το ποσό των 2.405 Ευρώ.

Στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος (288-20.09.17) λήφθηκε η απόφαση να δαπανηθεί το ποσό αυτό για πρόσληψη ενός φοιτητή ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (με ευέλικτο ωράριο), μέσω ΕΛΚΕ, από 15/11/2017 έως τη λήξη της εαρινής εξεταστικής περιόδου, ο οποίος θα αναλάβει τις εξής αρμοδιότητες: Υποδοχή φοιτητών ERASMUS, καθοδήγηση εισερχόμενων φοιτητών, υποβοήθηση εξερχόμενων φοιτητών, μετάφραση ωρολογίου προγράμματος καθώς και κάθε άλλη Δραστηριότητα που σχετίζεται με τη δράση ERASMUS στο Τμήμα Πληροφορικής και αφορά είτε σε εισερχόμενους είτε σε εξερχόμενους φοιτητές για σπουδές ή Πρακτική ERASMUS. Επιστημονικώς Υπεύθυνος για την συγκεκριμένη είναι ο Επίκ. Καθηγητής του Τμήματος κ.  Π. Κατσαρός.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα βιογραφικά τους στα οποία θα πιστοποιείται η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας στο Γραφείο 9, Ημιώροφος, Κα Γ. Θεοχάρη (τηλ 2310-998164) , καθημερινά από 11:00-14:00, έως τις  31/10/2017.