Επιλογή φοιτητή για την προκηρυχθείσα θέση ημιαπασχόλησης φοιτητή ως βοηθό συντονιστή Erasmus (Γεν. Συνέλευση Τμήματος 292/8-11-17)


Σας ενημερώνουμε ότι η ΓΣ του Τμήματος 292/8-11/17 ενέκρινε την επιλογή του κ. Ιωάννη Πιέρρου, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • Εμπειρία κινητικότητας ERASMUS και αριθμός μαθημάτων με επιτυχή παρακολούθηση
  • Επίπεδο ξένης γλώσσας
  • Μέσος όρους βαθμού και αριθμός ECTS που έχει συγκεντρώσει
  • Συμμετοχή σε διεθνείς δράσεις κινητικότητας

Παρακαλείται ο κ. Πιέρρος να επικοινωνήσει με τον κο Π. Κατσαρό (katsaros@csd.auth.gr) συντονιστή Προγραμμάτων Erasmus  για το Τμήμα Πληροφορικής και  με τη κα Θεοχάρη (gtheocha@csd.auth.gr).