“Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” – Παρασκευή 5:30 – 7:30 μμ, αίθουσα 3, 1ος όροφος ΝΟΠΕ

Δείτε την ανακοίνωση για το μάθημα “Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” του 8ου εξαμήνου εδώ.