Δικαιολογητικά Εισδοχής στις Φοιτητικές Εστίες του ΑΠΘ

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης για στέγαστη στις Φοιτητικές Εστίες του Α.Π.Θ.