Η Ένωση Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων προκηρύσσει”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση επιστημονικών δραστηριοτήτων”,

Η Ένωση Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων προκηρύσσει, μεταξύ άλλων πολλών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και θα διαβάσετε παρακάτω, μέσω του Γραφείου Δυτικής Ευρώπης, “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση επιστημονικών δραστηριοτήτων”, οι οποίες πρέπει να γίνουν ως τα τέλη Ιουνίου 2018:

https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/1er-appel-a-candidatures-2018-soutien-a-manifestations-scientifiques/

Πρόκειται για συνέδρια, ημερίδες, εκδόσεις και άλλες δράσεις, οι  οποίες πρέπει να έχουν μια γαλλόφωνη διάσταση αλλά δεν χρειάζεται να  είναι καθ’ ολοκληρίαν γαλλόφωνες. Ως εκ τούτου, ενδιαφέρουν πολλές και πολλούς από σας.

Το Πανεπιστήμιό μας έχει κάθε συμφέρον να αντλεί πόρους από διάφορες πηγές και η Ένωση Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων είναι μια από αυτές.

Επίσης, έχουν προκηρυχθεί υποτροφίες για επισκέψεις εμπειρογνωμοσύνης σε χώρες του Νότου, όπως αυτές ορίζονται από την Παγκόσμια Τράπεζα, με ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσων την 1η Οκτωβρίου.

https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-soutien-aux-missions-dexpertises-de-courte-duree-2018/

Πέραν αυτών, υπάρχουν υποτροφίες γα φοιτητές και άλλες ενδιαφέρουσες προτάσεις ενίσχυσης και συνεργασίας.