Εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 26320/15-05-2019 έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας, σχετικά με Εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ,  για ενημέρωσή σας