Εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ

Σας κοινοποιούμε έγγραφο σχετικά με την εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ.

Έγγραφο