Ανακοίνωση υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. με τον αναπληρωτή του στη στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι τα μέλη της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, έπειτα από την παραλαβή της αίτησης υποψηφιότητας και την εξέταση της εκλογιμότητας, ανακήρυξαν υποψήφιο για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. για το χρονικό διάστημα από έως 31-8-2019, στις εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου  2018, τον  εξής:

Τιάκας Ελευθέριος, μέλος Ε.ΔΙ.Π

Υπηρεσιακό σημείωμα ανακοίνωσης υποψηφίων των μελών Ε.ΔΙ.Π.