Εκδήλωση της “Women Techmakers Greece” (Δήμος Θεσσαλονίκης και Δίκτυο Εθελοντών Δήμου Θεσσαλονίκης)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ ενημερώνει για την εκδήλωση της “Women Techmakers Greece” (Δήμος Θεσσαλονίκης και Δίκτυο Εθελοντών Δήμου Θεσσαλονίκης). Βρείτε εδώ λεπτομέρειες για την εκδήλωση.