Εκδήλωση του Γραφείου Διασύνδεσης στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2017

Σας ανακοινώνουμε ότι το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την εταιρεία Accenture διοργανώνουν διήμερη εκδήλωση στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2017  

με θέμα: POWER UP YOUR CAREER!   Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

(https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=778).

 

Από τη γραμματεία