Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των Αθλητών ακαδ. έτους 2016-2017

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την κατηγορία των Αθλητών θα γίνουν από 1 μέχρι και 11 Νοεμβρίου 2016.

Οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσα το περιβάλλον register.auth.gr και να προσέλθουν στις γραμματείες με την αίτηση που θα εκτυπώσουν από το ίδιο περιβάλλον και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως 11 Νοεμβρίου 2016. Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν μέσω SMS για τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων στο register.auth.gr από το ΚΗΔ.

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδο στην εφαρμογή και τη συμπλήρωση των στοιχείων, μπορούν να επικοινωνούν με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr
 
Αν δεν διαθέτουν υπολογιστή, μπορούν να απευθύνονται στην κοντινότερη νησίδα υπολογιστών ή στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ στον προθάλαμο του Αναγνωστηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
 
Κατά την προσέλευσή τους στη Γραμματεία του Τμήματος για κατάθεση των δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες/-είσες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.  Από τη Γραμματεία, επίσης, θα παραλάβουν και -αφού συμπληρώσουν- υποχρεούνται να καταθέσουν το ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ.