Εισαγωγή Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Εγγραφή φοιτητών με την κατηγορία αθλητών ακαδ. έτους 2015-2016

Καλούνται οι φοιτητές που περιλαμβάνονται στους πίνακες των επιτυχόντων κατηγορίας αθλητών για το ακαδ. έτος 2015-2016 στο Τμήμα Πληροφορικής να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους από 11 Δεκεμβρίου 2015 μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2015 προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Έγγραφο Υπουργείου