Εισαγωγή Αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Εισαγωγή Αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Εγγραφή φοιτητών με την κατηγορία αθλητών ακαδ. έτους 2015-2016

Καλούνται οι φοιτητές που περιλαμβάνονται στους πίνακες των επιτυχόντων κατηγορίας αθλητών για το ακαδ. έτος 2015-2016 στο Τμήμα Πληροφορικής να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους από 27 Ιανουαρίου 2016 έως 4 Φεβρουαρίου 2016  προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Έγγραφο του Υπουργείου