ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ έχει αναρτήσει Δελτίο Τύπου σχετικά με τις εγγραφές της εν θέματι ειδικής κατηγορίας, ακ. έτους 2019-20, οι οποίες πραγματοποιούνται από 23 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Οι επιτυχόντες ακαδ. έτους 2019-2020 θα εγγραφούν μέσω της πλατφόρμας https://register.auth.gr και εν συνεχεία θα προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο, με εκτυπωμένη την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Οι επιτυχόντες ακαδ. έτους 2018-2019, (1. αλλοδαποί χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας 2. Κύπριοι άρρενες χωρίς απολυτήριο στρατού), σύμφωνα με οδηγία του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ, εγγράφονται με προσέλευση στη Γραμματεία, χωρίς καταχώρηση στοιχείων στην πλατφόρμα https://register.auth.gr
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας στο ΑΠΘ.

Σας επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι δεδομένης της μη αποστολής ως ώρας (20/9, 15.30) της σχετικής εγκυκλίου με τα δικαιολογητικά εγγραφής, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας προς το Υπουργείο

– η πλατφόρμα https://register.auth.gr δεν θα είναι διαθέσιμη έως την παραλαβή της εγκυκλίου

– ο αντίστοιχος σύνδεσμος στη λέξη “δικαιολογητικά” στην ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών δεν θα είναι ενεργός, για τον ίδιο λόγο

– έως την παραλαβή της εγκυκλίου, για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να ανατρέχετε στα: άρθρο 3Β της Φ.151/47149/Α5 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 820Β/2016), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4Β1, του άρθρου 1, της Φ.151/82115/A5 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1873Β/2017) και με τη Φ.151/118482/Α5 (ΦΕΚ 3522Β/2018), όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών

– με την παραλαβή της εγκυκλίου και την ενεργοποίηση της πλατφόρμας https://register.auth.gr τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αναγράφονται αναλυτικά στην αίτηση εγγραφής/υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα καταθέτουν εκτυπωμένη στη Γραμματεία οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο, στην προβλεπόμενη προθεσμία.