Εγγραφή των εισαγομένων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2017-2018

Καλούνται οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας να υποβάλουν από 8 Νοεμβρίου 2017 έως 20 Νοεμβρίου 2017 ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσα από το περιβάλλον http://register.auth.gr και να προσέλθουν στην Γραμματεία με την αίτηση/υπέυθυνη δήλωση που θα εκτυπώσουν από το ίδιο περιβάλλον και με τα απαραίτητα διακιολογητικά/στοιχεία ταυτότητας όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής