Εγγραφές εισαγομένων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις ακαδ. έτους 2015-2016

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-16

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις θα γίνουν από 16 μέχρι και 30 Οκτωβρίου 2015.
 
Για την εγγραφή τους, οι επιτυχόντες/ούσες με την παραπάνω κατηγορία, εισαγόμενοι/ες στις Σχολές και στα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, καλούνται, στις παραπάνω ημερομηνίες, όπως:

  1. επισκεφτούν την ιστοσελίδα register.auth.gr
  2. συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση
  3. εκτυπώσουν και καταθέσουν την αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

 
Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδο στην εφαρμογή και τη συμπλήρωση των στοιχείων, μπορούν να επικοινωνούν με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr
 
Αν δεν διαθέτουν υπολογιστή, μπορούν να απευθύνονται στην κοντινότερη νησίδα υπολογιστών ή στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ στον προθάλαμο του Αναγνωστηρίου της  Κεντρικής Βιβλιοθήκης
 
Κατά την προσέλευσή τους στη Γραμματεία του Τμήματος για κατάθεση των δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες/-είσες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.  Από τη Γραμματεία, επίσης, θα παραλάβουν και -αφού συμπληρώσουν- υποχρεούνται να καταθέσουν το ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ.